Business Centre Treeport

De boomkwekerijsector blijft steeds op zoek naar innovaties en duurzame oplossingen om het product en het proces te verbeteren en verduurzamen. Om dit mogelijk te maken is een intensieve samenwerking nodig. Samenwerking tussen kwekers onderling, maar ook samenwerking met afnemers, leveranciers, onderzoeksinstellingen, transporteurs, et cetera. Uit deze gedachte heeft de Coöperatieve Vereniging Treeport het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het Business Centre Treeport; een grensoverschrijdend thematisch bedrijventerrein langs de A16/E19 dat volledig gericht is op de boomteelt sector.

Toekomstplannen

Boomteeltproducenten en handelaren geven aan verbeterslagen te willen maken door samenwerkingen en kennisontwikkeling over toekomstgerichte onderwerpen:
 1. innovaties in de teelt
 2. optimalisaties in handel en logistiek
 3. ontwikkelingen in de behandeling van verkoop en producten
 4. voorbereidingen op toekomstbestendige promotie en verkoop
 5. verbetering en versterking van arbeid, expertise en kennis
 6. benutten van de eigen kracht van Treeport, de regio en de samenwerking
 
Bovengenoemde onderwerpen betreffen autonome ontwikkelingen die leiden tot de nieuwe economie op het gebied van:
 • Duurzaamheidsopgave
 • Digitalisering
 • Mondialisering
 • Onderzoek en onderwijs
 • Waardecreatie
 • Samenwerking

Voortgang

Sinds 2008 heeft Treeport alle voorbereidingen getroffen om de basis voor de onderlinge samenwerking te versterken en voor de realisatie van het Business Centre Treeport. Inmiddels beschikt Treeport over een business case BCT en zijn de ruimtelijke procedures volop in proces. 

Marktverkenningen hebben geleid tot meer dan 25 warme contacten en een aantal intenties voor vestiging op het Business Centre Treeport. De financiële haalbaarheid is doorberekend en is sluitend. De grondverwerving is in volle omvang bezig. De revitaliseringsopgave van de noordelijke zijde van Transportzone Meer (B) dat onderdeel uitmaakt van het BCT verloopt voorspoedig en zorgt voor een versnelling in de grensoverschrijdende boomteelt business. De plannen hebben het kantelpunt bereikt naar uitvoering en realisatie van het Business Centre Treeport.

In 2018 zullen de eerste gebouwen uit het Zunderts grondgebied verrijzen en zal op Transportzone Meer de revitalisering zichtbaar worden.
 
Voortgang BCT

Beeldkwaliteit

De groene openbare ruimte op het BCT is beeldbepalend. Een stevig groen frame van hagen, bomen en voortuinen is de groene draad die alle gebouwen op BCT met elkaar verbindt. Het groene frame laat een grote vrijheid in architectuur van de gebouwen toe. Het tijdloze en houdbare karakter van de groene structuur draagt de lange levensduur van de bedrijfs­gebouwen. Het bedrijventerrein wordt daarmee duurzaam toekomstbestendig.
 
Duurzame materialen staan hoog op de agenda van BCT. Bomen zijn het product van de boomkwekers uit de regio. Een boom is vele jaren bezig met het vastzetten van CO2 in zijn stam, takken en bladeren en is uitstekend bouw­materiaal. Het heeft een uiterst lage emissiewaarde, is CO2 neutraal, brandveilig, sterk en heeft een hoog isolerend vermogen. Ook andere duurzame materialen zijn welkom. Door het gebruik van duurzame materia­len en technologieën zichtbaar te maken wordt het van nature groene karakter van de boomteelt sector gepresenteerd en versterkt.

Toepassing van een groen dak sluit aan bij de ambities van Treeport. Een groen dak zorgt voor de vertraging van de afvoer van regenwater en heeft een hoog isolerend vermogen waarmee het bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. Het groene dak is inzetbaar als representatieve buitenruimte van het bedrijf en sluit aan bij het karakter van het groene achterliggende landschap.
Een innovatief en volledig op de boomteeltsector gericht bedrijventerrein
 
Samen kom je verder. Collectieven, partners en allianties