Innovaties

Het containerbegrip innovaties heeft in de boomteeltsector al lang zijn weg gevonden in concrete projecten en activiteiten. Treeport werkt onderling en met andere partijen samen aan diverse innovatieve ontwikkelingen in de teelt en in de business.

We noemen duurzame onkruidbeheersing, bodemoptimalisatie, verbetering plantomstandigheden, duurzame aanpak van ziekten en plagen, toekomstige sortimentskeuze, schoon water, inkoopbeleid, vitale circulaire organische economie, biobased potten, et cetera.
Duurzaam en schoon

Kennis en kennisdelen

Het Business Centre Treeport biedt alle voor alle bedrijven en voor hun business partijen alle mogelijkheden samen te werken aan innovaties in de teelt, de behandeling van de producten, de verkoop, marketing en promotie, de logistiek en het transport.

Kennisinstellingen en onderzoeksbedrijven hebben hun weg op het BCT gevonden. Naast enkele onderzoeksbedrijven in de teelt en markt zullen diverse opleiding- en onderzoeksinstituten hun activiteiten en dienstverlening aanbieden.

Samenwerkingsafspraken tussen Treeport met de universiteiten van Leuven, Gent en Tilburg en met de hogescholen Larenstein van Hall, Has Den Bosch, NHTV en Avans zijn gemaakt evenals met het lager en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland (Prinsentuin College, Prinsentuin van Cooth, Helicon) en België (Vito Hoogstraten).
 
Samen kom je verder. Collectieven, partners en allianties