Print deze nieuwsbrief
 
Mei 2016 Nieuwsbrief
 

 

Beste ,

 


De ontwikkeling van het Business Centre Treeport kan niet snel genoeg gaan omdat de bedrijven die zich willen vestigen helderheid verlangen en de boomteeltsector zit te wachten op de marktvoordelen van het BCT. Het stimuleert ons enorm om de vaart erin te houden. Ons enthousiasme om snel te handelen zetten we volop in maar we willen ook kwaliteit bieden en een betrouwbare partner zijn die doet wat het belooft. En dat vraagt aandacht en tijd.
In deze nieuwsbrief vertellen wij u over enkele ontwikkelingen van onze Nederlands-Belgische realisatie van het Business Centre Treeport. Wij willen u informeren en ‘warm houden’ voor het BCT omdat we weten dat het ons allen aangaat en het BCT voor iedere betrokkene en iedere partner voordelen gaat bieden. Voordelen die voor de boomteeltsector in West Brabant en de Noordelijke Kempen in de internationale markt ongekend zijn.  Gerard de Baaij 
  Dir
ecteur Business Centre Treeport
 Internationale afstemming van ruimtelijke procedures

Bij de grensoverschrijdende ontwikkeling van het BCT in Nederland en België hebben we te maken met twee landen die ieder hun eigen ruimtelijke procedures kent. Beide trajecten worden doorlopen om tot één BCT te komen. Een BCT waar de wegen op elkaar aansluiten, de infrastructuur ondergronds aansluit, waar de activiteiten op elkaar zijn afgestemd, en waar de ruimtelijke omgeving de beeldkwaliteit heeft die het BCT zich wenst. 

In België is het Masterplan Transport Zone Meer leidend voor het Ruimtelijk Uitvoering Plan (RUP = vergelijkbaar met bestemmingsplan). Het Masterplan met daarin de ontwikkeling van het BCT aan de noordelijke zijde van Transport Zone Meer, is onlangs vastgesteld en de opdracht voor de RUP is verstrekt. Deze fase geeft voor het BCT alle ruimte om nadere afspraken met de Belgische partners (Hoogstraten, IOK, nutsbedrijven, wegenbouw, vestigers) te kunnen ma
ken.In Nederland is het Voorontwerp Bestemmingsplan BCT in procedure en zijn de uitwerkingen voor een Ontwerp Bestemmingsplan BCT in proces. Het Bestemmingsplan BCT wordt eind 2016 (of mogelijk begin 2017) aangeboden aan de gemeenteraad van Zundert. Deze fase geeft voor het BCT alle ruimte voor de afspraken met de Nederlandse partners (Zundert, energiepartners, wegenbouw, vestigers).
 
Beide processen (België, Nederland) lopen vooralsnog synchroon met elkaar en frustreren elkaar niet.
 
In de Bestuurlijke Synergiegroep BCT waarin de burgemeester van Hoogstraten, de Treeport-wethouder van Zundert, een bestuurder van Treeport en de directie en projectleiding van het BCT is vertegenwoordigd, wordt gezorgd voor afstemming en samenwerking bij de ontwikkeling van het grensoverschrijdende BCT.
Op uitvoeringsniveau zorgt de directie en de projectleiding voor de contacten en functionele werkafspraken met alle
Belgische en Nederlandse partijen die betrokken zijn bij het BCT.
 
 
Gefaseerde ontwikkeling BCT

Er is gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling van het BCT. In totaal wordt circa 62 hectare BCT ontwikkeld. Daarvan ligt plm. 10 hectare in België en plm. 52 hectare in Nederland die in twee fasen van ieder plm. 26 hectare worden ontwikkeld. In feite gaat het dus om drie deelontwikkelingen: B1, NL1 en NL2.
De Belgische ontwikkeling loopt gelijk met de eerste fase van het Nederlandse deel. NL1 ligt langs de snelweg A16/E19 en langs de Belgische grens. We verw
achten in 2017 te kunnen starten met het bouwrijp maken van fase NL1 en de revitaliseringsopgave in B1 te kunnen starten.


Op basis van de huidige contacten en afspraken
met potentiele vestig
ers wordt 70 % van B1 en NL1 per direct uitgegeven/ontwikkeld. We verwachten in 2019-2020 te kunnen starten met fase NL2.

 
 
Duurzame energie
 
Het BCT zal zelfvoorzienend zijn met duurzame energie. Er komen drie windmolens, en de plannen voor zonne-energie en aardwarmte zijn in voorbereiding. De productie van de duurzame energie ligt hoger dan het verwachte energieverbruik. Dat biedt mogelijkheden om de overproductie aan te bieden aan Treeport bedrijven en aan de gemeenschap van de gemeente Zundert. De uitwerking van deze exploitatieplannen zijn in voorbereiding.
 
Ook wordt op het BCT gewerkt aan de mogelijkheden voor afgiftepunten van duurzame fuals voor heftrucks, auto’s en vrachtwagens.
 
Al met al zal het BCT klaar zijn voor een toekomstbestendige en duurzame verantwoorde boomteelt business.
 
 
Duurzaamheid in de bodem
 
Met ruim 3000 hectare boomteelt productiegebied in de internationale omgeving van het BCT en de wetenschap dat de productiebodems een tekort hebben aan een gezonde organische bodem, wordt op het BCT gewerkt aan de omzetting van biologisch restafval naar biologische organische meststoffen. Het BCT is in een vergevorderd overleg met een nieuw innovatief bedrijf die op het BCT organische meststoffen zal produceren en leveren aan boomteeltbedrijven.

 
Het BCT brengt boomteeltmarkt
 
De boomteeltsector heeft behoefte aan een sterke marktpositie. Naast de hoogkwalitatieve producten die door de producerende boomtelers worden geleverd is de verwerking, de afzet, logistiek en de promotie van groot belang om de marktpositie te versterken.
 


In de Treehub op het BCT wo
rden handel, afzet, verwerking, logistiek en het transport verzorgd. Diverse handelsbedrijven met ieder hun eigen marktgebieden en specialiteiten (waaronder toegevoegde waarde creëren) zullen zich in de Treehub vestigen. Een Treehub van 10.000 m2 vloeroppervlakte en 1.100 m2  kantoorruimte is reeds voor 60 % in optie bij diverse bedrijven. Zowel voor de grote partijen als ook voor de kleine aantallen, voor zowel de institutionele markt als ook voor de (website) particuliere klanten, voor zowel de hub-afhandeling als ook voor de verpakkingen, voor zowel de controles en keuringen als ook voor de douane behandeling, voor zowel de digitale verkoop als ook voor de fotografie van de producten, biedt de Treehub in de toekomst alle mogelijkheden. Het BCT is met diverse bedrijven in gesprek voor de onderlinge samenwerking en voor vestiging op het BCT.

 
Het BCT bouwt het beeldbepalende Excellence en Experience Centre Treeport (E&E) waarin promotie, onderzoek en onderwijs hun plek zullen vinden.
Tienduizend vierkante meter beursvloer, ruimte voor congressen en evenementen met alle facilitaire voorzieningen die daarbij nodig zijn, zal in 2018 compleet worden opgeleverd. De investeerders, de plannen en de exploitanten zijn in beeld en werken nu samen de plannen uit. Synergie en symbiose zijn ook hier weer de toverwoorden om van wensbeeld naar realisatie te gaan. Onz
e kwartiermakers E&E leggen thans nog meer verbindingen met partijen die een betekenisvolle toevoeging bieden aan de versterking van de boomteeltmarkt.

 
 
Innovatie, arbeid en kennis
 


Het Excellence en Experience Centre Treeport (E&E) biedt tevens alle ruimte voor innovatie, arbeid en kennis. Begin juni 2016 komen meer dan 15 partners uit het onderwijs- en onderzoeksveld bijeen om te komen tot afstemming en afspraken. Zij hebben al aangegeven mee te doen en te willen samenwerken in deze bijzondere ontwikkeling van i
nnovatie, onderzoek en onderwijs binnen de wereld van biobased economie, de boomteelt en de internationale arbeidsuitwisseling en marktbewerking.

 
Het E&E biedt ruimte voor alle opleidingsniveaus en alle aspecten die aan de boomteelt zijn gerelateerd. Leerlingen van het (V)MBO in het groene onderwijs, HBO-ers in de wereld van groen, ruimte, mechanisatie, automatisering, wetgeving, logistiek, enzovoort en wetenschappelijke studenten van diverse universiteiten op de gebieden van de biobased economy, toegepaste wetenschappen in chemie, natuurkunde en biologie en op de gebieden van arbeid, rechten, economie en sociale wetenschappen, vinden een unieke plek op het BCT in het E&E. We verzorgen het openbaar vervoer, we verzorgen de faciliteiten en we zorgen voor onderwijs- en onderzoeksopdrachten en bieden samenwerking en synergie.
 
 
Bedrijven
 
Vele toeleveranciers, dienstverleners, logistieke bedrijven, handelsbedrijven en groenvoorzieners hebben te kennen gegeven om zich te willen vestigen op het BCT. De handtekeningen worden langzaam maar zeker gezet. Soms gaat het snel en soms kijken we naar elkaar als kip en ei, waarbij vestigers zekerheden verlangen en het BCT de uitgiftezekerheden nodig heeft. Ook hierbij geld weer dat wij kwaliteit verlangen, betrouwbaar willen zijn en dus tijd en aandacht nodig hebben om de kip-ei impasse te pareren. Met alle voorzichtigheid durven we te stellen dat plm. 70 % van de eerste fases aan de Belgische en Nederlandse zijde zijn ingevuld (= plm. 20 hectare).
 


Wat te denken van een nieuw bedrijf dat opvouwbare kisten wil ontwikkelen, schoonhouden en in het logistieke proces van de boomteelt wilt inzetten? En wat te denken van een bedrijf dat innovatieve ontwerpen voor openbaar groen, bedrijfsgebouwen en tuinen ontwikkelt, aanlegt en onderhoud. Inclusief verticale tuinen, daktuinen en maatschappelijk verantwoorde tuinen met duurzame materialen? Of, wat te denken van de accountancy bedrijven of automatiseringsbedrijven en de bedrijven op het gebied van mechanisatie en toelevering?

De interesse naar vestiging op het BCT blijkt groot en passend in het concept dat wij hanteren.
 

 
Wil je meer informatie?
Business Centre Treeport
Bredaseweg 7
4881 DC Zundert
076 5995000
gerard@treeport.eu
www.BusinessCentreTreeport.eu


 

Bekijk deze nieuwsbrief online   -   Afmelden