Vestig

Vestigen op het Business Centre Treeport doet u niet alleen. Met meer dan 50 bedrijven zult u meeprofiteren van de grensverleggende samenwerking en synergetische win-win successen op het Business Centre Treeport.

Het thematisch bedrijventerrein biedt ruimte voor alle bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de boomteelt business. Met elkaar en met ondersteuning van de Coöperatieve Vereniging Treeport wordt gezorgd voor grensverleggende samenwerking in de keten en met vele cross-overs met boomteelt gerelateerde bedrijvigheid.

Markt

De boomteeltsector uit de internationale regio van Nederland en België staat als uw markt te popelen om gebruik te gaan maken van uw diensten en producten. De jarenlange boomteelt geschiedenis in de wijde regio biedt voldoende en goed geschoold arbeidsaanbod.

Ontsloten

Het Business Centre Treeport ligt op een goed ontsloten locatie langs de E19/A16 in de gemeenten Zundert (Ned.) en Hoogstraten (B) en biedt voor ongeveer 70 hectare business in de boomteeltsector. Grensoverschrijdend en grensverleggend.

Facts

In het flexibele bestemmingsplan is ruimte voor kavels vanaf 5.000 m2.. Bouwhoogte in de zichtlocatie tot 30 m, overige delen tot 20 m.

De uitgifteprijzen van de te ontwikkelen percelen variëren en zijn vanaf  € 110,-. Het bebouwingsoppervlak per bouwperceel bedraagt 80 %.

Huren

U kunt zich uiteraard ook als huurder vestigen op het Business Centre Treeport in de diverse bedrijfsgebouwen die door projectontwikkelaars gebouwd zullen worden.
Een innovatief en volledig op de boomteeltsector gericht bedrijventerrein

Parkmanagement

Het parkmanagement wordt door de BCT B.V. verzorgd. Beeldkwaliteit, functionele openbare ruimte en veiligheid zijn speerpunten die uw vestiging en het toekomstig gebruik zullen optimaliseren. Omdat de openbare ruimte in eigendom van de BCT B.V. blijft hebben we het zelf in de hand.

Synergie en symbiose

De jarenlange ervaringen in samenwerken van Treeport wordt op het Business Centre Treeport letterlijk en figuurlijk op een centrale plek samengebracht. Bedrijven werken samen in de logistiek, transport, handel, verpakking, onderzoek, promotie, marketing, onderwijs, toelevering en er zijn nog veel meer synergetische slimme verbindingen. Het omvat de gehele keten in de breedste zin van het woord en wordt op het business centre tot nog grotere hoogte gebracht.
 
Voor meer informatie: Remco van Dessel
 
Samen kom je verder. Collectieven, partners en allianties