Duurzaam

Ecologische verbinding

Treeport wordt ecologisch en duurzaam ingericht dat aansluit op de diverse bestaande opgaven. Er komt een waterrijke inrichting met een balans in het grondwaterverbruik en grondwatergebruik, irrigatie, infiltratie en anti-verdroging, waterzuivering en gescheiden systemen. We behouden en ontwikkelen bosjes, water en groenelementen ten gunste van natuurkwaliteiten in de ecologische (grensoverschrijdende) structuren. Aandacht voor autochtoon basismateriaal tbv biotoopbeheer en ontwikkeling gebiedseigen levensgemeenschappen van planten en dieren.

Duurzame brandstoffen:

Duurzame mobiliteit betekent langdurige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossingen voor alle vervoersuitdagingen van bedrijven en individuen. DCB Energy onderscheidt zich door de continue focus op – en drang naar – duurzame ontwikkeling van onze diensten en relaties. Zo is DCB Energy voorloper op het gebied van de uitrol van een netwerk duurzame brandstoffen, zoals LNG, CNG+ ( Hoogcalorisch) , Waterstof ( H2O) en HVO. Zowel zichtbaar bij de pomp, als achter de schermen op politiek niveau. DCB Energy zet zich daarnaast in om al haar reguliere brandstoffen te verduurzamen.

Windmolens & zonnepanelen park:

Er worden 3 windmolens op het bedrijventerrein Business Centre Treeport gesitueerd, daken van de bedrijfsgebouwen worden voorzien van zonnepanelen en er komt een zonnepanelen park. Al met al goed voor meer dan meer dan 20 MWh/jr.
 
 

Centrale Ligging

Groene Omgeving

Passend Aanbod

Ruimte voor Groei

 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring