Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

Ontwikkeling Business Centre Treeport (BCT): ambities krijgen vorm

8 februari 2021
Ontwikkeling Business Centre Treeport (BCT): ambities krijgen vorm
Onder de regie van Treeport BCT Partners BV wordt zorgvuldig gewerkt aan de ontwikkeling van het Business Centre Treeport (BCT). Na ongeveer een jaar hard te hebben gewerkt aan het bouwrijp maken van de eerste fase, beginnen de ambities die we met het BCT hebben daadwerkelijk fysiek vorm te krijgen. Dat het meer dan tijd is voor het realiseren van deze ambities, merken we extra in deze tijd van de harde Covid-19 lockdown. Deze periode benadrukt nog eens dat leefbaarheid en respect voor natuurlijke elementen mede bepalend zullen zijn voor onze toekomst.

Leefbaarheid rondom BCT
Op het BCT wordt ‘leefbaarheid’ vertaald in groen en water. Bijvoorbeeld door ruimte te geven aan water en het zo lang mogelijk vast te blijven houden. De grote waterpartijen in het centrum van het BCT zijn niet alleen mooi om te zien, maar kunnen in droge tijden ook worden gebruikt om de grondwaterstanden op peil te houden. 

Naast deze grote waterpartijen zijn ook groene lanen, fietspaden en natuurinrichting ingetekend. De groene lanen en natuurinrichting vergroten de biodiversiteit van het gebied en zorgen - samen met de waterpartijen - voor de broodnodige verkoeling. Bovendien helpen ze om de impact van de nog te plaatsen gebouwen te compenseren. 

De groene inrichting fungeert bovendien als het longenstelsel van het BCT; het zuivert de vrijkomende CO2 grotendeels uit de lucht. 

Energy Hub
De ambities van BCT reiken echter verder. Daarom werken we ook aan een Energy Hub, een ‘tankstation’ met een aanbod aan alternatieve brandstoffen. Waterstof, biogas (LNG) en elektrische laadpunten worden ingezet om de mobiliteit te verduurzamen. 

Het produceren van deze alternatieve brandstoffen vraagt veel energie. Om deze energie te kunnen leveren en de bedrijven te kunnen voorzien van elektriciteit worden twee windturbines van WindA16 ingezet. Ook wordt 90% van al het dakoppervlak op het BCT voorzien van zonnepanelen. 

Al met al zal het BCT meer elektriciteit produceren, dan het gebruikt. Hierdoor leveren we ook een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van de regio. 

Duurzaam bouwen
Al in de ontwerpfase van de gebouwen op het BCT is er veel aandacht voor de energieprestatie - de focus ligt op duurzaam bouwen. Waar mogelijk worden hergebruikte bouwmaterialen ingezet of wordt er gekeken naar de herbruikbaarheid van de materialen. Geheel circulair bouwen is momenteel nog te hoog gegrepen voor een bedrijventerrein, maar wij dagen alle vestigers uit om in ieder geval maximaal in te zetten op duurzaam bouwen met oog voor circulariteit.  

Duurzame groei van de sector
Naast onze duurzame ambities voor het terrein en de gebouwen, hebben we als BCT ook duurzame ambities voor de groei van de sector. Daarom werken we met groenopleiders en onderwijsinstellingen in het zuiden van Nederland en de Noorderkempen in België samen. Studenten pakken onderzoeksvragen vanuit de sector op, om met nieuwe oplossingen, ontwerpen en inzichten te komen.

Deze studenten zullen we in de toekomst veelvuldig terugzien op het BCT. Hier wordt in samenwerking met de scholen en het bedrijfsleven gewerkt aan een opleiding voor toekomstige collega’s in de kwekerijen én opleidingen rondom toepassingen van groen in bijvoorbeeld steden in verschillende klimaatzones. Ontzettend belangrijk, want werkgevers in de groene sector staan te springen om vakkundige krachten. 

Door de krachten te bundelen, kunnen we samen ook de jeugd enthousiaster maken voor het groene vak en zij-instromers opleiden binnen alle groene disciplines. Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de ministeries OCW en SZW hebben met de intentieverklaring Perspectief op Werk (POW) de arbeidsmarktregio’s opgeroepen om een gezamenlijk regionaal actieplan te formuleren, waarbij de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal worden benut. Voor ons een reden hier in samenwerking met Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert gehoor aan te geven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden om in de groene sector aan de slag te gaan. 

Ook dit draagt bij aan het duurzame karakter van BCT: duurzame inzet van middelen én mensen, om zo een belangrijke impuls te leveren aan een bloeiende sector.  
 
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring