Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

Windpark Hazeldonk-West mag worden gebouwd!

3 december 2020
Windpark Hazeldonk-West mag worden gebouwd!
Met de uitspraak van de Raad van State van woensdag 2 december 2020 is het inpassingsplan Windenergie A16 en zijn de omgevingsvergunningen voor de windparken langs de A16, als onderdeel van het provinciale project Energie A16, onherroepelijk geworden. De Raad van State oordeelde dat alle ingediende beroepen ongegrond zijn. Dit betekent dat ook windpark Windpark Hazeldonk-West mag worden gebouwd!
 
Groene stroom vanaf 2022
Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en ontheffing wet Natuurbescherming voor het windpark Hazeldonk-West zijn nu onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen BCT, Eneco en Pure Energie 5 windturbines aan westzijde van de A16, ter hoogte van het knooppunt Hazeldonk. Het doel is dat de eerste windturbines eind 2022 langs de A16 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk. 
 
Burgers kunnen meedoen
Bewoners langs de A16 krijgen de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van een stukje van de molens. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert werken dit op dit moment samen uit met verschillende lokale energiecoöperaties. Daarnaast dragen alle initiatiefnemers in het project Energie A16 financieel bij aan de Burenregeling. Dit is een regeling waarmee direct-omwonenden van de windparken langs de A16 een vergoeding kunnen ontvangen voor het verduurzamen van hun woning. Meer info: www.energiea16.nl
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring