Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

Vier jaren Business Centre Treeport

21 juli 2020
Vier jaren Business Centre Treeport

Zundert, dinsdag 21 juli 2020
 
Vier jaren Business Centre Treeport
 
Vandaag exact vier jaar geleden werd ik algemeen directeur, manager en/of bestuurslid van meerdere besloten vennootschappen, een coöperatie en coalitie. Allen opgetrokken rondom de ontwikkeling van Business Centre Treeport (BCT). Inmiddels zijn er bv’s gefuseerd, nieuwe bv’s bijgekomen, een stichting en vereniging opgericht o.a. op het gebied van energie en parkmanagement. 
 
Vier jaar is een hele zittingsperiode. Deze vier jaar begonnen met interim aanstellingen, die meerdere keren met een half jaar werden verlengd. Tot binnen het BCT-kernteam het besluit werd genomen om geen externe bureaus meer in te schakelen, maar het samen op te pakken. Een wijs besluit, zo bleek later. Zowel qua betrokkenheid, als qua sectorkennis en kostenramingen. Elk team van het huidige BCT-team heeft zijn of haar eigen kwaliteiten, een hart voor de boomteelt en zicht op kansen voor de sector.
 
Soms sta ik versteld van de tomeloze inzet die de leden van het BCT-team tonen. Ondanks de negativiteit die we in de afgelopen jaren allemaal wel eens zijn tegengekomen, blijven alle leden vooral gedreven door positiviteit, en blijven ze veel uren, tijd en energie in het project steken.  
 
Mijn conclusie, terugkijkend op de afgelopen vier jaar? Vooral dat het kunnen opbrengen van geduld belangrijk is. Mijlpalen die voor zes maanden later op de agenda stonden liepen door procedures, oponthoud, wisseling van de wacht, gewijzigde randvoorwaarden en met elkaar kruisende belangen al gauw met een jaar uit. Daarom werd vanaf 2016 ook besloten om de zekerheden te communiceren en niet meer enkel verwachtingen te blijven scheppen. Wat we nu in gezamenlijke afstemming plaatsen, is ook concreet aan de orde.
 
We kunnen trots zijn op het feit dat het BCT een private ontwikkeling is, hoofdzakelijk gedragen met gelden vanuit de sector. Alle gronden konden al worden aangekocht. Het vertrouwen van opdrachtnemers en investeerders is groot. Met grote regelmaat melden zich geïnteresseerde partijen voor vestiging. Het boomteeltfilter dat ligt op het onherroepelijke bestemmingsplan is uniek. Ook de (grensoverschrijdende) ligging kent een grote aantrekkingskracht. Het BCT heeft het allemaal; een centrale ligging, veel groen en ruimte voor groei.
 
Dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door investeerders, vestigers, bestuurders, teams en direct betrokkenen, bijna allemaal vanuit boomteeltgebied Zundert e.o. Ook dat is belangrijk. De boomteeltsector is cruciaal voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. Door de jaren heen is de regio uitgegroeid tot een modern en innovatief boomteeltgebied, waar het bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT) gezien kansen, kostenbesparingen, oplossingen, kennis, opleiding, research, handelsboost, duurzaamheid en toekomstbestendigheid heel goed in past. Alleen maar voordelen, zeker gezien het feit dat groen de oplossing is voor veel grote vraagstukken.
 
En hoewel we er dus geen gewoonte meer van maken om verwachtingen te scheppen, wil ik daarop één uitzondering maken. Of misschien wel drie. We hebben namelijk een aantal positieve ontwikkelingen in het vooruitzicht: er zijn twee omgevingsvergunningen afgegeven én er is een Nationale Viering van de Boomfeestdag gepland. 
 
Wat mij betreft rest er op deze laatste dag van de vier jaar nog één ding: een woord van dank voor de boomteeltsector. Een sector die ons draagt en die ook de komende jaren volledig op onze inzet kan blijven rekenen!
 
Hartelijke groet,

Chantal van Kuyck
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring