Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

Over grenzen

28 mei 2024
Over grenzen
Grenzen zijn vaak door mensen bedachte scheidslijnen die verschillend kunnen worden beleefd: bestuurlijk, landschappelijk, ecologisch, maar ook praktisch. Ze zijn bepalend vanwege hun in- en uitsluitende werking; tegelijkertijd zijn ze minder scherp en pregnant op het moment dat het gebied eromheen als een wordt beschouwd. Hier wordt geleefd en gewerkt, is natuur en infrastructuur, en zijn uitdagingen en kansen die verder strekken dan de grens. Tegelijkertijd lijken overheidsscenario’s vaak abrupt te stoppen bij deze scheidslijnen. Hoe kan het overgangsgebied rondom de grens eruitzien als we de actuele en urgente opgaven die er zijn grensoverstijgend en in gezamenlijkheid benaderen? En welke rol spelen bestuurlijke grenzen dan nog? Voor ontwerpers ligt er een rol om het hoge abstractieniveau en de meervoudigheid van de grens voelbaar en inzichtelijk te maken. 

Met de Open Oproep Over grenzen nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (ruimtelijk) ontwerpers uit om, in samenwerking met relevante coalitiegenoten, ontwerpend onderzoek te doen naar urgente opgaven en uitdagingen in de Nederlandse grensgebieden. Het doel van deze open oproep is om vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid op verschillende schaalniveaus te komen tot nieuwe, grensoverstijgende perspectieven die helpen de toekomst in deze gebieden vorm te geven. 

Op donderdag 23 mei 2024 wordt de Open Oproep Over grenzen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds. Op donderdag 6 juni 2024 om 16.00 uur is er vervolgens een online kick-off-bijeenkomst waar verschillende experts een inspirerende visie en perspectieven over grenzen en grensgebieden delen om de thematiek van de Open Oproep Over grenzen te duiden en bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor gesprek en vragen.

Wil je de online kick-off graag bijwonen?  Meld je dan hier aan.

Abonneer je  hier voor meer informatie over het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp en de oproep op de speciale nieuwsbrief De nieuwe ruimte. 
Of kijk op het platform  De nieuwe ruimte.
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring