Contactpersonen

Waarom kiest u voor Bedrijventerrein BCT?

    Hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein.
    Centrale ligging en logistiek knooppunt.
    Synergie & Symbiose, Het bedrijventerrein waar bedrijven zitten die een win-win situaties kunnen creëren door samenwerking.
    Groen in alle opzichten.
contact opnemen

fase 2 onherroepelijk bestemd

2 november 2022
fase 2 onherroepelijk bestemd
De boomteeltsector in Noord-Brabant en de Belgische Noorderkempen kent een rijke geschiedenis en is cruciaal voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling in de regio. Door de jaren heen is de regio uitgegroeid tot een modern en innovatief boomteeltgebied waar het bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT) met het Experience & Excellence Centre als vliegwiel heel goed in passen.

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan BCT heeft een gedeelte van de gronden de bestemming agrarisch gehouden. In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen dat het College van B&W van de gemeente Zundert deze bestemming om kan zetten naar bedrijventerrein met een thematisch filter. Van deze mogelijkheid wordt nu gebruik gemaakt, door middel van een zogenoemde binnenplanse wijzigingsprocedure. We zijn dan ook trots te mogen melden dat ook fase 2 vanaf maandag onherroepelijk bestemd werd. We kunnen dus weer aan de slag om bedrijven te gaan faciliteren, die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de boomkwekerijsector

#vooruitgang #versnelling #wehebbeneenverhaal
 
 
© 2024 - Bedrijventerrein Business Centre Treeport - Sitemap - Disclaimer - Privacy Verklaring